สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further details will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21325' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25207,14444,11631,17428,20767,17434,18214,21342,22977,10699,1391,17429,21798,14443,20766,1764,17433,25209 Array ( [0] => 25207 [1] => 14444 [2] => 11631 [3] => 17428 [4] => 20767 [5] => 17434 [6] => 18214 [7] => 21342 [8] => 22977 [9] => 10699 [10] => 1391 [11] => 17429 [12] => 21798 [13] => 14443 [14] => 20766 [15] => 1764 [16] => 17433 [17] => 25209 )