มีสินค้า

750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21323' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8132,7499,4683,7367,3959,9950,5525,1177,11580,6231,11579,5968,4278,5714,9246,11423,13005,11578 Array ( [0] => 8132 [1] => 7499 [2] => 4683 [3] => 7367 [4] => 3959 [5] => 9950 [6] => 5525 [7] => 1177 [8] => 11580 [9] => 6231 [10] => 11579 [11] => 5968 [12] => 4278 [13] => 5714 [14] => 9246 [15] => 11423 [16] => 13005 [17] => 11578 )