มีสินค้า

750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21323' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4683,21404,5525,8132,4279,3575,3101,4283,5968,11423,2261,9276,4316,3414,22549,18649,21829,2938 Array ( [0] => 4683 [1] => 21404 [2] => 5525 [3] => 8132 [4] => 4279 [5] => 3575 [6] => 3101 [7] => 4283 [8] => 5968 [9] => 11423 [10] => 2261 [11] => 9276 [12] => 4316 [13] => 3414 [14] => 22549 [15] => 18649 [16] => 21829 [17] => 2938 )