มีสินค้า

195 BAHT
add to cart

พวงกุญแจทองเหลือง ขนาด 5.8 CM x 4 CM 

q select pid from dex_product where pid<>'21292' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8985,2185,2216,4395,13863,18156,13158,10872,4746,21015,8,16219,18300,16199,8485,14623,9728,13870 Array ( [0] => 8985 [1] => 2185 [2] => 2216 [3] => 4395 [4] => 13863 [5] => 18156 [6] => 13158 [7] => 10872 [8] => 4746 [9] => 21015 [10] => 8 [11] => 16219 [12] => 18300 [13] => 16199 [14] => 8485 [15] => 14623 [16] => 9728 [17] => 13870 )