มีสินค้า

195 BAHT
add to cart

พวงกุญแจทองเหลือง ขนาด 5.8 CM x 4 CM 

q select pid from dex_product where pid<>'21291' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19,20981,13855,20026,542,18906,21629,10358,6401,1789,21007,21509,18296,2149,1782,13851,22262,2208 Array ( [0] => 19 [1] => 20981 [2] => 13855 [3] => 20026 [4] => 542 [5] => 18906 [6] => 21629 [7] => 10358 [8] => 6401 [9] => 1789 [10] => 21007 [11] => 21509 [12] => 18296 [13] => 2149 [14] => 1782 [15] => 13851 [16] => 22262 [17] => 2208 )