มีสินค้า

195 BAHT
add to cart

พวงกุญแจทองเหลือง ขนาด 5.8 CM x 4 CM 

q select pid from dex_product where pid<>'21290' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21109,8471,14682,21734,13886,10479,21358,18764,16143,21271,9502,6995,16201,21625,10612,13963,13931,18906 Array ( [0] => 21109 [1] => 8471 [2] => 14682 [3] => 21734 [4] => 13886 [5] => 10479 [6] => 21358 [7] => 18764 [8] => 16143 [9] => 21271 [10] => 9502 [11] => 6995 [12] => 16201 [13] => 21625 [14] => 10612 [15] => 13963 [16] => 13931 [17] => 18906 )