มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21287' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9356,21081,21029,17136,4521,15617,10628,20798,10203,8216,12310,18691,8593,24418,23862,14180,19095,10956 Array ( [0] => 9356 [1] => 21081 [2] => 21029 [3] => 17136 [4] => 4521 [5] => 15617 [6] => 10628 [7] => 20798 [8] => 10203 [9] => 8216 [10] => 12310 [11] => 18691 [12] => 8593 [13] => 24418 [14] => 23862 [15] => 14180 [16] => 19095 [17] => 10956 )