มีสินค้า

99 BAHT
400 BAHT
add to cart

        เมืองฟูโตะที่มีสายลมอันสดชื่นพัดผ่าน แม้จะดูสงบสุขแต่กลับมีอาชญากรรมโดยฝีมือของสัตว์ประหลาด "โดพันท์" เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีครอบครัวโซโนซากิ คอยกระจาย "ไกอาเมมโมรี่" ที่เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นโดพันท์อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีคนลุกขึ้นมาปกป้องเหล่าคนบริสุทธิ์ในเมืองนี้อยู่เขาก็คือ มาสค์ไรเดอร์ W (ดับเบิล) "มาสค์ไรเดอร์สองคนในร่างเดียว" ที่เกิดจากแปลงร่างของนักสือเอกชน ฮิดาริ โชทาโร่ กับเด็กหนุ่มอัจฉริยะผู้ลึกลับ ฟิลลิป

q select pid from dex_product where pid<>'2128' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2130,23686,23688,25258,24164,6113,2131,23873,18723,14713,7225,8523,2127,6114,16618,9321,6115,8479 Array ( [0] => 2130 [1] => 23686 [2] => 23688 [3] => 25258 [4] => 24164 [5] => 6113 [6] => 2131 [7] => 23873 [8] => 18723 [9] => 14713 [10] => 7225 [11] => 8523 [12] => 2127 [13] => 6114 [14] => 16618 [15] => 9321 [16] => 6115 [17] => 8479 )