มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21271' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16973,22317,2205,4341,22360,13853,13785,11010,14622,76,2284,337,9639,12503,22292,21781,21729,16969 Array ( [0] => 16973 [1] => 22317 [2] => 2205 [3] => 4341 [4] => 22360 [5] => 13853 [6] => 13785 [7] => 11010 [8] => 14622 [9] => 76 [10] => 2284 [11] => 337 [12] => 9639 [13] => 12503 [14] => 22292 [15] => 21781 [16] => 21729 [17] => 16969 )