มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21268' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4288,14153,1626,822,821,4992,1153,14149,14147,15614,4682 Array ( [0] => 4288 [1] => 14153 [2] => 1626 [3] => 822 [4] => 821 [5] => 4992 [6] => 1153 [7] => 14149 [8] => 14147 [9] => 15614 [10] => 4682 )