มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21268' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,821,14147,1153,4992,15614,14149,22458,4288,14153,1626,4682 Array ( [0] => 821 [1] => 14147 [2] => 1153 [3] => 4992 [4] => 15614 [5] => 14149 [6] => 22458 [7] => 4288 [8] => 14153 [9] => 1626 [10] => 4682 )