ท่ามกลางนักเรียนผู้มีพลังพิเศษกว่า1.8 ล้านคน ของ เมืองแห่งการศึกษา มีเด็กสาวผู้โดดเด่นอยู่คนหนึ่ง เธอคือ เจ้าหญิงคลื่นไฟฟ้า

เรลกัน มิซากะ มิโคโตะ วันหนึ่งเธอออกไปเดินเที่ยวกับชิราอิ คุโรโกะ, อุยฮารุ คาซาริ และ ซาเต็น รุยโกะ ในระหว่างที่พวกเธอกำลัง

เพลิดเพลินกัน 4 คน ก็เกิดเหตุปล้นธนาคารต่อหน้าพวกเธอเข้า!! แล้วใครล่ะจะขวางการปล้นครั้งนี้เอาไว้ได้

  • Action , Comedy , Crime , School Life , Sci-Fi
  • NTSC
q select pid from dex_product where pid<>'21206' and ( pcharacter='67' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16734,12160,892,887,15367,888,16732,14437,17796,16733,22432,893,891,15368,890 Array ( [0] => 16734 [1] => 12160 [2] => 892 [3] => 887 [4] => 15367 [5] => 888 [6] => 16732 [7] => 14437 [8] => 17796 [9] => 16733 [10] => 22432 [11] => 893 [12] => 891 [13] => 15368 [14] => 890 )