ท่ามกลางนักเรียนผู้มีพลังพิเศษกว่า1.8 ล้านคน ของ เมืองแห่งการศึกษา มีเด็กสาวผู้โดดเด่นอยู่คนหนึ่ง เธอคือ เจ้าหญิงคลื่นไฟฟ้า

เรลกัน มิซากะ มิโคโตะ วันหนึ่งเธอออกไปเดินเที่ยวกับชิราอิ คุโรโกะ, อุยฮารุ คาซาริ และ ซาเต็น รุยโกะ ในระหว่างที่พวกเธอกำลัง

เพลิดเพลินกัน 4 คน ก็เกิดเหตุปล้นธนาคารต่อหน้าพวกเธอเข้า!! แล้วใครล่ะจะขวางการปล้นครั้งนี้เอาไว้ได้

  • Action , Comedy , Crime , School Life , Sci-Fi
  • NTSC
q select pid from dex_product where pid<>'21206' and ( pcharacter='67' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15367,14437,12160,888,16734,891,22432,16733,893,887,892,17796,16732,890,15368 Array ( [0] => 15367 [1] => 14437 [2] => 12160 [3] => 888 [4] => 16734 [5] => 891 [6] => 22432 [7] => 16733 [8] => 893 [9] => 887 [10] => 892 [11] => 17796 [12] => 16732 [13] => 890 [14] => 15368 )