มีสินค้า

1,520 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21195' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20815,8135,21821,1185,17930,14143,8855,14488,13047,6845,20811,9289,6846,14469,7475,11521,8599,9244 Array ( [0] => 20815 [1] => 8135 [2] => 21821 [3] => 1185 [4] => 17930 [5] => 14143 [6] => 8855 [7] => 14488 [8] => 13047 [9] => 6845 [10] => 20811 [11] => 9289 [12] => 6846 [13] => 14469 [14] => 7475 [15] => 11521 [16] => 8599 [17] => 9244 )