มีสินค้า

1,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21195' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3961,9829,22853,4111,22553,11521,3858,9523,3081,7249,8637,19152,4102,9488,8606,10301,10348,20818 Array ( [0] => 3961 [1] => 9829 [2] => 22853 [3] => 4111 [4] => 22553 [5] => 11521 [6] => 3858 [7] => 9523 [8] => 3081 [9] => 7249 [10] => 8637 [11] => 19152 [12] => 4102 [13] => 9488 [14] => 8606 [15] => 10301 [16] => 10348 [17] => 20818 )