มีสินค้า

1,520 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21195' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8618,18708,9256,8619,3588,10348,8861,19381,22438,11519,3856,12235,9482,9287,3404,1173,8614,7250 Array ( [0] => 8618 [1] => 18708 [2] => 9256 [3] => 8619 [4] => 3588 [5] => 10348 [6] => 8861 [7] => 19381 [8] => 22438 [9] => 11519 [10] => 3856 [11] => 12235 [12] => 9482 [13] => 9287 [14] => 3404 [15] => 1173 [16] => 8614 [17] => 7250 )