มีสินค้า

1,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21195' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1627,4679,20050,3925,13100,4294,13243,8550,21405,22445,17930,3081,8599,9289,21442,10744,7250,3411 Array ( [0] => 1627 [1] => 4679 [2] => 20050 [3] => 3925 [4] => 13100 [5] => 4294 [6] => 13243 [7] => 8550 [8] => 21405 [9] => 22445 [10] => 17930 [11] => 3081 [12] => 8599 [13] => 9289 [14] => 21442 [15] => 10744 [16] => 7250 [17] => 3411 )