มีสินค้า

1,520 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21195' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9287,9256,21405,5977,9285,9248,20811,3088,21845,8970,9283,11417,4337,13048,4557,21821,5978,10098 Array ( [0] => 9287 [1] => 9256 [2] => 21405 [3] => 5977 [4] => 9285 [5] => 9248 [6] => 20811 [7] => 3088 [8] => 21845 [9] => 8970 [10] => 9283 [11] => 11417 [12] => 4337 [13] => 13048 [14] => 4557 [15] => 21821 [16] => 5978 [17] => 10098 )