สินค้าเหลือน้อย

1,080 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21194' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18525,13160,18048,16300,16302,18052,6830,18047,17033,5810,8147,8144,8140,3133,7381,18053,16305,9281 Array ( [0] => 18525 [1] => 13160 [2] => 18048 [3] => 16300 [4] => 16302 [5] => 18052 [6] => 6830 [7] => 18047 [8] => 17033 [9] => 5810 [10] => 8147 [11] => 8144 [12] => 8140 [13] => 3133 [14] => 7381 [15] => 18053 [16] => 16305 [17] => 9281 )