สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21193' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19944,4605,3163,1281,1253,4595,594,4730,2760,9746,2597,1266,1225,20225,1259,1896,4609,3546 Array ( [0] => 19944 [1] => 4605 [2] => 3163 [3] => 1281 [4] => 1253 [5] => 4595 [6] => 594 [7] => 4730 [8] => 2760 [9] => 9746 [10] => 2597 [11] => 1266 [12] => 1225 [13] => 20225 [14] => 1259 [15] => 1896 [16] => 4609 [17] => 3546 )