สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21193' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4056,3355,4576,22371,1278,24192,17590,1285,2772,4609,23895,1260,1239,3820,3546,4591,3548,24212 Array ( [0] => 4056 [1] => 3355 [2] => 4576 [3] => 22371 [4] => 1278 [5] => 24192 [6] => 17590 [7] => 1285 [8] => 2772 [9] => 4609 [10] => 23895 [11] => 1260 [12] => 1239 [13] => 3820 [14] => 3546 [15] => 4591 [16] => 3548 [17] => 24212 )