สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21193' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5448,2769,1660,1665,1254,3544,2785,21192,12995,4577,3550,4324,1241,1973,9743,1253,3820,4728 Array ( [0] => 5448 [1] => 2769 [2] => 1660 [3] => 1665 [4] => 1254 [5] => 3544 [6] => 2785 [7] => 21192 [8] => 12995 [9] => 4577 [10] => 3550 [11] => 4324 [12] => 1241 [13] => 1973 [14] => 9743 [15] => 1253 [16] => 3820 [17] => 4728 )