สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21193' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2517,11125,3324,2513,18225,3669,1224,3547,23079,1254,1972,1257,3272,3820,1663,22371,1898,3545 Array ( [0] => 2517 [1] => 11125 [2] => 3324 [3] => 2513 [4] => 18225 [5] => 3669 [6] => 1224 [7] => 3547 [8] => 23079 [9] => 1254 [10] => 1972 [11] => 1257 [12] => 3272 [13] => 3820 [14] => 1663 [15] => 22371 [16] => 1898 [17] => 3545 )