พรีออเดอร์

ปิดรับพรีออเดอร์ 17 กุมภาพันธ์ 2019 / สินค้าวางจำหน่าย มิถุนายน 2019

4,680 BAHT
พรีออเดอร์

From Anime : 寄宿学校のジュリエット

 

Specifications

- 1/7 scale pre-painted assemblable PVC product with stand included.

- Approximately 200mm in height.