พรีออเดอร์

ปิดรับพรีออเดอร์ 20 มกราคม 2019 / สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2019

5,450 BAHT
พรีออเดอร์

Specifications

- 1/7 scale pre-painted assemblable PVC product with stand included.

- Approximately 270mm in height.