สินค้าหมด

800 BAHT

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21151' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14769,10756,22710,21227,18355,22401,25166,23041,19428,22399,11129,14736,18363,19431,22707,4834,18361,13401 Array ( [0] => 14769 [1] => 10756 [2] => 22710 [3] => 21227 [4] => 18355 [5] => 22401 [6] => 25166 [7] => 23041 [8] => 19428 [9] => 22399 [10] => 11129 [11] => 14736 [12] => 18363 [13] => 19431 [14] => 22707 [15] => 4834 [16] => 18361 [17] => 13401 )