สินค้าหมด

650 BAHT

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21151' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6568,4783,19413,21539,22854,15886,13382,22404,20057,4197,15698,17322,13478,9375,19836,10439,18926,19431 Array ( [0] => 6568 [1] => 4783 [2] => 19413 [3] => 21539 [4] => 22854 [5] => 15886 [6] => 13382 [7] => 22404 [8] => 20057 [9] => 4197 [10] => 15698 [11] => 17322 [12] => 13478 [13] => 9375 [14] => 19836 [15] => 10439 [16] => 18926 [17] => 19431 )