สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21151' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14722,7851,21142,6568,17323,16164,8427,14727,18928,14765,9155,8652,19429,21852,13042,5016,19421,8167 Array ( [0] => 14722 [1] => 7851 [2] => 21142 [3] => 6568 [4] => 17323 [5] => 16164 [6] => 8427 [7] => 14727 [8] => 18928 [9] => 14765 [10] => 9155 [11] => 8652 [12] => 19429 [13] => 21852 [14] => 13042 [15] => 5016 [16] => 19421 [17] => 8167 )