สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21150' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6568,18139,10756,17669,21396,5209,21144,20591,14697,7852,18137,14720,5211,19428,11130,5196,13397,19412 Array ( [0] => 6568 [1] => 18139 [2] => 10756 [3] => 17669 [4] => 21396 [5] => 5209 [6] => 21144 [7] => 20591 [8] => 14697 [9] => 7852 [10] => 18137 [11] => 14720 [12] => 5211 [13] => 19428 [14] => 11130 [15] => 5196 [16] => 13397 [17] => 19412 )