สินค้าหมด

650 BAHT

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21150' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15838,19084,18356,8653,14170,19126,19408,5853,17851,4835,21396,22397,15886,13405,22398,13393,13396,22212 Array ( [0] => 15838 [1] => 19084 [2] => 18356 [3] => 8653 [4] => 14170 [5] => 19126 [6] => 19408 [7] => 5853 [8] => 17851 [9] => 4835 [10] => 21396 [11] => 22397 [12] => 15886 [13] => 13405 [14] => 22398 [15] => 13393 [16] => 13396 [17] => 22212 )