สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21149' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19428,13399,5208,8650,13400,22400,19430,16324,18358,19421,22639,19414,13386,15699,14171,19425,4875,21540 Array ( [0] => 19428 [1] => 13399 [2] => 5208 [3] => 8650 [4] => 13400 [5] => 22400 [6] => 19430 [7] => 16324 [8] => 18358 [9] => 19421 [10] => 22639 [11] => 19414 [12] => 13386 [13] => 15699 [14] => 14171 [15] => 19425 [16] => 4875 [17] => 21540 )