สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21149' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14721,8832,4086,15695,18355,7370,19293,18552,19309,16059,14729,11721,19080,5870,10968,8651,19421,16438 Array ( [0] => 14721 [1] => 8832 [2] => 4086 [3] => 15695 [4] => 18355 [5] => 7370 [6] => 19293 [7] => 18552 [8] => 19309 [9] => 16059 [10] => 14729 [11] => 11721 [12] => 19080 [13] => 5870 [14] => 10968 [15] => 8651 [16] => 19421 [17] => 16438 )