สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21148' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18073,19419,22624,12941,10061,14786,15696,18358,13395,8652,18925,13408,18140,19429,19411,11284,22546,18552 Array ( [0] => 18073 [1] => 19419 [2] => 22624 [3] => 12941 [4] => 10061 [5] => 14786 [6] => 15696 [7] => 18358 [8] => 13395 [9] => 8652 [10] => 18925 [11] => 13408 [12] => 18140 [13] => 19429 [14] => 19411 [15] => 11284 [16] => 22546 [17] => 18552 )