สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21148' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18553,11288,18137,16324,15566,13393,16164,16148,18358,21141,13475,18650,14768,14721,15698,14960,13394,13389 Array ( [0] => 18553 [1] => 11288 [2] => 18137 [3] => 16324 [4] => 15566 [5] => 13393 [6] => 16164 [7] => 16148 [8] => 18358 [9] => 21141 [10] => 13475 [11] => 18650 [12] => 14768 [13] => 14721 [14] => 15698 [15] => 14960 [16] => 13394 [17] => 13389 )