สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21147' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19080,18356,14724,21535,8651,14727,14722,13398,13392,16435,6835,13400,19409,17325,3475,7778,8414,10868 Array ( [0] => 19080 [1] => 18356 [2] => 14724 [3] => 21535 [4] => 8651 [5] => 14727 [6] => 14722 [7] => 13398 [8] => 13392 [9] => 16435 [10] => 6835 [11] => 13400 [12] => 19409 [13] => 17325 [14] => 3475 [15] => 7778 [16] => 8414 [17] => 10868 )