สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21147' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4086,18553,19425,21277,7858,14769,8651,17322,14697,21140,13399,14726,17324,13402,21146,14765,8416,19422 Array ( [0] => 4086 [1] => 18553 [2] => 19425 [3] => 21277 [4] => 7858 [5] => 14769 [6] => 8651 [7] => 17322 [8] => 14697 [9] => 21140 [10] => 13399 [11] => 14726 [12] => 17324 [13] => 13402 [14] => 21146 [15] => 14765 [16] => 8416 [17] => 19422 )