สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21147' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10059,22623,17323,5208,13403,9153,22490,20160,21148,16060,13381,13402,18928,14730,19080,3210,18073,18352 Array ( [0] => 10059 [1] => 22623 [2] => 17323 [3] => 5208 [4] => 13403 [5] => 9153 [6] => 22490 [7] => 20160 [8] => 21148 [9] => 16060 [10] => 13381 [11] => 13402 [12] => 18928 [13] => 14730 [14] => 19080 [15] => 3210 [16] => 18073 [17] => 18352 )