สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21146' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18927,19418,19835,19411,13475,8417,19432,21852,7858,18926,5853,10060,18553,15697,13400,16438,9667,21854 Array ( [0] => 18927 [1] => 19418 [2] => 19835 [3] => 19411 [4] => 13475 [5] => 8417 [6] => 19432 [7] => 21852 [8] => 7858 [9] => 18926 [10] => 5853 [11] => 10060 [12] => 18553 [13] => 15697 [14] => 13400 [15] => 16438 [16] => 9667 [17] => 21854 )