สินค้าหมด

800 BAHT

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของ Super Seiya  Broly  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็น Super Seiya Broly  ได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21146' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19416,16434,10003,7778,7852,14765,13394,21396,19412,7379,19084,14960,14730,18361,15698,13398,18360,19425 Array ( [0] => 19416 [1] => 16434 [2] => 10003 [3] => 7778 [4] => 7852 [5] => 14765 [6] => 13394 [7] => 21396 [8] => 19412 [9] => 7379 [10] => 19084 [11] => 14960 [12] => 14730 [13] => 18361 [14] => 15698 [15] => 13398 [16] => 18360 [17] => 19425 )