มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของเทพเจ้ามังกร SHENLON  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็นเทพเจ้ามังกรได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21145' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5209,13042,8944,21537,19417,18354,13409,16060,18361,5015,16433,9375,13477,8832,14764,21227,8502,18359 Array ( [0] => 5209 [1] => 13042 [2] => 8944 [3] => 21537 [4] => 19417 [5] => 18354 [6] => 13409 [7] => 16060 [8] => 18361 [9] => 5015 [10] => 16433 [11] => 9375 [12] => 13477 [13] => 8832 [14] => 14764 [15] => 21227 [16] => 8502 [17] => 18359 )