สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของเทพเจ้ามังกร SHENLON  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็นเทพเจ้ามังกรได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21145' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5871,4762,8427,19838,19422,16434,13397,15699,19835,5520,22397,7858,10655,11722,8651,14723,22212,19423 Array ( [0] => 5871 [1] => 4762 [2] => 8427 [3] => 19838 [4] => 19422 [5] => 16434 [6] => 13397 [7] => 15699 [8] => 19835 [9] => 5520 [10] => 22397 [11] => 7858 [12] => 10655 [13] => 11722 [14] => 8651 [15] => 14723 [16] => 22212 [17] => 19423 )