มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของเทพเจ้ามังกร SHENLON  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็นเทพเจ้ามังกรได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21145' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18140,19428,15698,15692,21276,11722,6951,8502,14718,19084,19420,6567,19432,16597,18362,14730,18552,18926 Array ( [0] => 18140 [1] => 19428 [2] => 15698 [3] => 15692 [4] => 21276 [5] => 11722 [6] => 6951 [7] => 8502 [8] => 14718 [9] => 19084 [10] => 19420 [11] => 6567 [12] => 19432 [13] => 16597 [14] => 18362 [15] => 14730 [16] => 18552 [17] => 18926 )