สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของเทพเจ้ามังกร SHENLON  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็นเทพเจ้ามังกรได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21145' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7851,22403,21148,22638,21756,19408,21396,18926,18552,7778,13402,20160,8832,5210,21142,19084,19161,15693 Array ( [0] => 7851 [1] => 22403 [2] => 21148 [3] => 22638 [4] => 21756 [5] => 19408 [6] => 21396 [7] => 18926 [8] => 18552 [9] => 7778 [10] => 13402 [11] => 20160 [12] => 8832 [13] => 5210 [14] => 21142 [15] => 19084 [16] => 19161 [17] => 15693 )