สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

Series นี้จะมีของแถมเป็น ชิ้นส่วนของเทพเจ้ามังกร SHENLON  1 ชิ้นต่อกล่อง

ครบ 6 กล่องนำชิ้นสวนประกอบเป็นเทพเจ้ามังกรได้อีก 1 ตัว

q select pid from dex_product where pid<>'21144' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17713,5210,13395,19420,19416,18926,18763,21145,7389,19423,7370,18356,8651,19838,4837,13391,15693,13390 Array ( [0] => 17713 [1] => 5210 [2] => 13395 [3] => 19420 [4] => 19416 [5] => 18926 [6] => 18763 [7] => 21145 [8] => 7389 [9] => 19423 [10] => 7370 [11] => 18356 [12] => 8651 [13] => 19838 [14] => 4837 [15] => 13391 [16] => 15693 [17] => 13390 )