มีสินค้า

2,200 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'21134' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14704,10521,21207,3059,1131,1116,9275,1629,10750,10342,12233,4994,3057,1132,1135,1118,223,10014 Array ( [0] => 14704 [1] => 10521 [2] => 21207 [3] => 3059 [4] => 1131 [5] => 1116 [6] => 9275 [7] => 1629 [8] => 10750 [9] => 10342 [10] => 12233 [11] => 4994 [12] => 3057 [13] => 1132 [14] => 1135 [15] => 1118 [16] => 223 [17] => 10014 )