มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21133' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22256,9642,18919,9406,17183,18707,14076,5213,20560,9982,8033,21856,64,22686,21532,13862,14623,18916 Array ( [0] => 22256 [1] => 9642 [2] => 18919 [3] => 9406 [4] => 17183 [5] => 18707 [6] => 14076 [7] => 5213 [8] => 20560 [9] => 9982 [10] => 8033 [11] => 21856 [12] => 64 [13] => 22686 [14] => 21532 [15] => 13862 [16] => 14623 [17] => 18916 )