มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'21133' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19828,19732,8869,23,18286,4716,21954,18327,9332,4485,10865,14084,14165,1825,23821,9830,22901,4403 Array ( [0] => 19828 [1] => 19732 [2] => 8869 [3] => 23 [4] => 18286 [5] => 4716 [6] => 21954 [7] => 18327 [8] => 9332 [9] => 4485 [10] => 10865 [11] => 14084 [12] => 14165 [13] => 1825 [14] => 23821 [15] => 9830 [16] => 22901 [17] => 4403 )