พรีออเดอร์

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายเดือนเมษายน 2019

250 BAHT
280 BAHT
พรีออเดอร์

From the new SD Sangokuden series comes the Sun Jian Gundam Astray.  The head of the distribution guild "Red Tiger" holds a grudge against Dong Zhuo Providence Gundam and seeks revenge. A large winged backpack is included and can have  a fang memory equipped on it.

/
q select pid from dex_product where pid<>'21128' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19730,7366,18023,17823,15414,7242,16170,17484,16432,10337,13295,18247,13336,16169,13344,1152,7317,13838 Array ( [0] => 19730 [1] => 7366 [2] => 18023 [3] => 17823 [4] => 15414 [5] => 7242 [6] => 16170 [7] => 17484 [8] => 16432 [9] => 10337 [10] => 13295 [11] => 18247 [12] => 13336 [13] => 16169 [14] => 13344 [15] => 1152 [16] => 7317 [17] => 13838 )