มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

ชินจิโร่ โมโรโบชิ แจ๊ค ทาโร่ —ตามด้วยฮายาตะ เหล่านักรบแห่งแสงเริ่มเปิดฉากตอบโต้ เพื่อขัดขวางการรุกรานโลกของ “ดาวทมิฬ”

ตัวตนของเรย์ น้องชายของโมโรโบชิที่พลัดพรากจากกัน ความปลอดภัยของเรนะที่ติดอยู่ในบ่วงการต่อสู้ รวมไปถึงความจริงของ “ดาวทมิฬ”…คำตอบทั้งหมด อยู่ที่ปลายทางของการต่อสู้—

ภาค N.Y. ไคลแม็กซ์!!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21063' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17366,10280,15331,4734,15336,11782,3977,12898,22232,14317,10911,11684,21461,7031,22099,19334,14419,12899 Array ( [0] => 17366 [1] => 10280 [2] => 15331 [3] => 4734 [4] => 15336 [5] => 11782 [6] => 3977 [7] => 12898 [8] => 22232 [9] => 14317 [10] => 10911 [11] => 11684 [12] => 21461 [13] => 7031 [14] => 22099 [15] => 19334 [16] => 14419 [17] => 12899 )