มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

ชินจิโร่ โมโรโบชิ แจ๊ค ทาโร่ —ตามด้วยฮายาตะ เหล่านักรบแห่งแสงเริ่มเปิดฉากตอบโต้ เพื่อขัดขวางการรุกรานโลกของ “ดาวทมิฬ”

ตัวตนของเรย์ น้องชายของโมโรโบชิที่พลัดพรากจากกัน ความปลอดภัยของเรนะที่ติดอยู่ในบ่วงการต่อสู้ รวมไปถึงความจริงของ “ดาวทมิฬ”…คำตอบทั้งหมด อยู่ที่ปลายทางของการต่อสู้—

ภาค N.Y. ไคลแม็กซ์!!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'21063' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9709,14317,6346,21733,7165,11781,10913,5536,22099,12899,17366,10911,4734,7031,12898,20054,19334,21735 Array ( [0] => 9709 [1] => 14317 [2] => 6346 [3] => 21733 [4] => 7165 [5] => 11781 [6] => 10913 [7] => 5536 [8] => 22099 [9] => 12899 [10] => 17366 [11] => 10911 [12] => 4734 [13] => 7031 [14] => 12898 [15] => 20054 [16] => 19334 [17] => 21735 )