พรีออเดอร์

320 BAHT
พรีออเดอร์

สินค้าเป็นการสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้ 

Specifications

- Size (Mascot)  : 75 x 45 mm 

- Material : PVC

***สินค้าชุดนี้ไม่มีการจัดส่งในทุกกรณี ลุกค้าจะต้องไปรับสินค้าด้วยตัวเองวันที่ 27 ม.ค. 2562 หน้าโรงภาพยนต์  ไม่เกิน 15.00 น.***

/
Ticket