พรีออเดอร์

1,200 BAHT
1350 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'21024' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5141,19741,6271,1564,6268,20792,9220,1747,19048,22048,13090,5685,16369,22943,15790,9385,509,8847 Array ( [0] => 5141 [1] => 19741 [2] => 6271 [3] => 1564 [4] => 6268 [5] => 20792 [6] => 9220 [7] => 1747 [8] => 19048 [9] => 22048 [10] => 13090 [11] => 5685 [12] => 16369 [13] => 22943 [14] => 15790 [15] => 9385 [16] => 509 [17] => 8847 )