สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18972,14444,24723,1765,21798,17424,18223,1395,18475,1391,18214,24949,21341,1392,14446,1397,9766,12866 Array ( [0] => 18972 [1] => 14444 [2] => 24723 [3] => 1765 [4] => 21798 [5] => 17424 [6] => 18223 [7] => 1395 [8] => 18475 [9] => 1391 [10] => 18214 [11] => 24949 [12] => 21341 [13] => 1392 [14] => 14446 [15] => 1397 [16] => 9766 [17] => 12866 )