สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1391,17426,1393,10699,18972,19450,22975,17848,12866,1397,14443,20999,1765,22183,11630,20765,17425,1394 Array ( [0] => 1391 [1] => 17426 [2] => 1393 [3] => 10699 [4] => 18972 [5] => 19450 [6] => 22975 [7] => 17848 [8] => 12866 [9] => 1397 [10] => 14443 [11] => 20999 [12] => 1765 [13] => 22183 [14] => 11630 [15] => 20765 [16] => 17425 [17] => 1394 )