สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24722,1764,9766,1396,1392,11631,24951,19616,17428,17424,17423,18973,23417,1395,24721,1390,17425,19535 Array ( [0] => 24722 [1] => 1764 [2] => 9766 [3] => 1396 [4] => 1392 [5] => 11631 [6] => 24951 [7] => 19616 [8] => 17428 [9] => 17424 [10] => 17423 [11] => 18973 [12] => 23417 [13] => 1395 [14] => 24721 [15] => 1390 [16] => 17425 [17] => 19535 )