สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1763,8366,20765,17426,17433,1764,21343,24721,17434,1390,10699,10708,14447,18214,22185,17429,19616,19535 Array ( [0] => 1763 [1] => 8366 [2] => 20765 [3] => 17426 [4] => 17433 [5] => 1764 [6] => 21343 [7] => 24721 [8] => 17434 [9] => 1390 [10] => 10699 [11] => 10708 [12] => 14447 [13] => 18214 [14] => 22185 [15] => 17429 [16] => 19616 [17] => 19535 )