สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11759,10699,1393,24721,17434,8366,18216,18973,20765,18971,1394,9766,22977,19061,1390,22185,1398,20188 Array ( [0] => 11759 [1] => 10699 [2] => 1393 [3] => 24721 [4] => 17434 [5] => 8366 [6] => 18216 [7] => 18973 [8] => 20765 [9] => 18971 [10] => 1394 [11] => 9766 [12] => 22977 [13] => 19061 [14] => 1390 [15] => 22185 [16] => 1398 [17] => 20188 )