สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14443,19535,20999,17432,23417,19616,23635,8366,18971,10708,1764,1396,22183,24723,20694,1391,20764,21341 Array ( [0] => 14443 [1] => 19535 [2] => 20999 [3] => 17432 [4] => 23417 [5] => 19616 [6] => 23635 [7] => 8366 [8] => 18971 [9] => 10708 [10] => 1764 [11] => 1396 [12] => 22183 [13] => 24723 [14] => 20694 [15] => 1391 [16] => 20764 [17] => 21341 )