สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1390,9766,19616,19535,24442,19450,14445,18220,20188,1392,11759,14478,23417,21325,1764,18972,17434,17433 Array ( [0] => 1390 [1] => 9766 [2] => 19616 [3] => 19535 [4] => 24442 [5] => 19450 [6] => 14445 [7] => 18220 [8] => 20188 [9] => 1392 [10] => 11759 [11] => 14478 [12] => 23417 [13] => 21325 [14] => 1764 [15] => 18972 [16] => 17434 [17] => 17433 )