สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24442,21343,1764,22977,17426,14447,24721,24949,17848,17434,20764,20766,17430,11631,22975,1394,25208,1395 Array ( [0] => 24442 [1] => 21343 [2] => 1764 [3] => 22977 [4] => 17426 [5] => 14447 [6] => 24721 [7] => 24949 [8] => 17848 [9] => 17434 [10] => 20764 [11] => 20766 [12] => 17430 [13] => 11631 [14] => 22975 [15] => 1394 [16] => 25208 [17] => 1395 )