พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17434,1391,21341,1390,20694,1394,17424,22183,11759,17432,1763,17428,13720,14478,10699,18214,14444,20765 Array ( [0] => 17434 [1] => 1391 [2] => 21341 [3] => 1390 [4] => 20694 [5] => 1394 [6] => 17424 [7] => 22183 [8] => 11759 [9] => 17432 [10] => 1763 [11] => 17428 [12] => 13720 [13] => 14478 [14] => 10699 [15] => 18214 [16] => 14444 [17] => 20765 )