สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23635,17428,11007,1393,22410,15544,21343,18475,14447,17432,1395,21325,14444,9766,18972,1396,10708,1398 Array ( [0] => 23635 [1] => 17428 [2] => 11007 [3] => 1393 [4] => 22410 [5] => 15544 [6] => 21343 [7] => 18475 [8] => 14447 [9] => 17432 [10] => 1395 [11] => 21325 [12] => 14444 [13] => 9766 [14] => 18972 [15] => 1396 [16] => 10708 [17] => 1398 )