พรีออเดอร์

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20765,19061,14447,17429,17430,20766,21798,11630,1398,23417,1391,14445,18971,17433,17431,11203,18223,18973 Array ( [0] => 20765 [1] => 19061 [2] => 14447 [3] => 17429 [4] => 17430 [5] => 20766 [6] => 21798 [7] => 11630 [8] => 1398 [9] => 23417 [10] => 1391 [11] => 14445 [12] => 18971 [13] => 17433 [14] => 17431 [15] => 11203 [16] => 18223 [17] => 18973 )