พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Second intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'21019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5718,9184,1291,12482,12467,8284,2966,4575,4068,21295,12487,12180,5450,5500,17854,15961,22752,5804 Array ( [0] => 5718 [1] => 9184 [2] => 1291 [3] => 12482 [4] => 12467 [5] => 8284 [6] => 2966 [7] => 4575 [8] => 4068 [9] => 21295 [10] => 12487 [11] => 12180 [12] => 5450 [13] => 5500 [14] => 17854 [15] => 15961 [16] => 22752 [17] => 5804 )