พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Second intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'21019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22215,9477,21911,6642,10887,24516,4693,5914,24908,23367,22144,18135,2026,10161,5628,1495,22963,17167 Array ( [0] => 22215 [1] => 9477 [2] => 21911 [3] => 6642 [4] => 10887 [5] => 24516 [6] => 4693 [7] => 5914 [8] => 24908 [9] => 23367 [10] => 22144 [11] => 18135 [12] => 2026 [13] => 10161 [14] => 5628 [15] => 1495 [16] => 22963 [17] => 17167 )