พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Second intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'21019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3019,21471,5438,9967,1352,24761,5169,22820,4964,17416,22080,21704,23579,16366,6246,20258,22166,2379 Array ( [0] => 3019 [1] => 21471 [2] => 5438 [3] => 9967 [4] => 1352 [5] => 24761 [6] => 5169 [7] => 22820 [8] => 4964 [9] => 17416 [10] => 22080 [11] => 21704 [12] => 23579 [13] => 16366 [14] => 6246 [15] => 20258 [16] => 22166 [17] => 2379 )