พรีออเดอร์

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Second intro theme to TV anime "That Time I Got Reincarnated as a Slime".

q select pid from dex_product where pid<>'21019' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3833,4702,205,23499,24336,21235,20179,17668,18469,5780,19987,2674,15723,21470,8545,6743,20920,10897 Array ( [0] => 3833 [1] => 4702 [2] => 205 [3] => 23499 [4] => 24336 [5] => 21235 [6] => 20179 [7] => 17668 [8] => 18469 [9] => 5780 [10] => 19987 [11] => 2674 [12] => 15723 [13] => 21470 [14] => 8545 [15] => 6743 [16] => 20920 [17] => 10897 )