พรีออเดอร์

สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 // สินค้ากำหนดวางจำหน่ายเดือนกรกฎาคม 2019

1,990 BAHT
2250 BAHT
พรีออเดอร์

Kirby's rival is joining the Nendoroids!

From the popular 'Kirby' game series comes a rerelease of the Nendoroid of Meta Knight! Just like the currently available for preorder rerelease of Nendoroid Kirby, Meta Knight makes use of magnets for posing, making his movements smooth and easy to place in all sorts of different positions!

He also comes with a selection of optional parts including his sword together with large effect parts to display him slashing with the sword. You can also display him wearing his cape as well as transformed into his flying version with interchangeable wing parts! He even comes with parts that allow you to change the direction he is looking allowing for all sorts of awesome Meta Knight poses!