มีสินค้า

499 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20904' and ( pcharacter='164' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5593,7384,8161,5591,5590,5204,6666,3853,4239,5868,8562,5594,5865,4240,4154,7253,4546,5592 Array ( [0] => 5593 [1] => 7384 [2] => 8161 [3] => 5591 [4] => 5590 [5] => 5204 [6] => 6666 [7] => 3853 [8] => 4239 [9] => 5868 [10] => 8562 [11] => 5594 [12] => 5865 [13] => 4240 [14] => 4154 [15] => 7253 [16] => 4546 [17] => 5592 )